Geowłóknina – do czego służy?

Lipiec 14, 2016

Chodniki i ścieżki wokół domu

ECOFELT® jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym przy budowie dróg i tarasów wokół domu. Zapobiegając migracji cząsteczek gruntu do podbudowy umożliwia jednoczesny swobodny przepływ wody i gazu. Migracja gruntu powoduje wypłukiwanie się piasku/żwiru pod wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, mróz) i sprawia że płyty chodnikowe zaczynają się chwiać, a tarasy są niestabilne.

Podjazdy przy domu

ECOFELT® wydatnie poprawia parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układana jest pomiędzy warstwami ziemi. ECOFELT® przejmuje naprężenia mechaniczne generowane przez ciężki sprzęt budowlany podczas budowy domu, a w okresie późniejszym przez użytkowanie posesji. W sposób trwały zapobiega zapadaniu się podłoża.

Zielone dachy

W warunkach miejskich każdy m² ziemi jest na wagę złota, ECOFELT® stanowi świetny materiał do konstrukcji zielonych dachów i tarasów utrzymując dzięki swym właściwościom filtracyjnym, przy jednoczesnej dużej wytrzymałości na przebicie, grunt wraz z sadzonkami w starym miejscu.

Drenaż opaskowy wokół elewacji budynków

ECOFELT® chroni elewację drenarską wokół budynku przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamuleniem, w przeciwnym razie mogłyby występować podtopienia lokalne na działce oraz w samym budynku.

Baseny i oczka wodne

Folie używane jako warstwa uszczelniająca w basenach lub oczkach wodnych są bardzo cienkie i podatne na przebicia mechaniczne. ECOFELT® chroni je przed przebicie od strony zewnętrznej i wewnętrznej zapewniając szczelność konstrukcji mimo zmiennych temperatur.

Drenaż wokól przydomowych oczyszczalni ścieków

Aby drenaż był skuteczny musi być drożny. Geowłóknina ECOFELT® utrzymuje grunt (błoto,muł) przed przedostaniem się do warstwy drenarskiej wokół rur, który inaczej blokowałby działanie całego systemu.